Annonspolicy

För att tillhandhålla all information kostnadsfritt för er besökare så använder vi oss stundvis utav affiliatemarknadsföring och reklam för att täcka kostnaderna.

Affiliatemarknadsföring går ut på att driva trafik till tjänster och företag och blir besökaren exempelvis kund hos ett företag så får vi en liten provision utav företaget.

All information som ges på hemsidan är våra egna åsikter och skall inte ses som någon form av rådgivning.

Affiliatemarknadsföring

Tryggtbarn.se deltar i olika annonsprogram via Adtraction Marketing AB, Amazon SE, Adrecord AB, AWIN SE, Tradedoubler AB och Tradetracker AB. Syftet med deltagandet i annonsprogrammen är att erhålla ersättning genom att länka till annonsörer.

Om något känns oklart eller om du vill ha mer information så är du självklart välkommen att kontakta oss.