Copyright

Upphovsrätt Material på denna webbsida är beskyddat enligt upphovsrättslagen, vilket innefattar, men inte begränsas till, fotografier och texter. Utan skriftligt medgivande från BroSam AB får innehållet inte dupliceras, återberättas, återges eller vidarebefordras till andra webbplatser, datorer eller andra medier.

Det är dock tillåtet att referera till innehållet i begränsad utsträckning i enlighet med paragraf 22 i Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. När sådant material citeras ska en klar och tydlig länk till Tryggtbarn.se alltid inkluderas.